11 ஆகஸ்ட், 2010

வெட்டி பந்தா

பாசிடிவ் திங்கிங்க்
தைரியம்
அஃபிர்மேஷன்

மின்னல்

ஃப்லாஷை அனைக்க மறந்து
வானம் எடுக்கும் புகைப்படம்

ஹைக்கூ...

நவீன திருக்குறள்...

அவ்வளவு ஆழமில்லாவிட்டாலும்

அழகு...