10 நவம்பர், 2014

தோல்விக்கு நன்றி

தோல்விக்கு நன்றி

கிடைத்தற்கரிய 
பல பாடங்களை மௌனமாய்
மனதில் பதியவைத்து

பல மாற்றங்களை
கவனமாய் நடைமுறைப்படுத்தி

கசப்பின் வழி இனிப்பின் 
அருமையை 
உணர வைத்து

கசப்பை வெறுத்து
இனிப்பை விரும்பும் இருமையையும்
வெட்டி வீழ்த்தி

இதுவரை உணர்ந்திராத 
மனத்தின்மையை 
வெளிச்சத்தில் கொண்டுவந்து

பெருஞ்சுமையை மனத்திலிருந்து 
இறக்கி வைத்து

எதையும் பிறருக்காக 
அவர்களிடம் மதிப்பு 
உயர வேண்டும் 
என்பதற்காக செய்யும் 
கோமாளித்தனங்களை
அவற்றில் செலவாகும் 
ஆற்றலை மிச்சப்படுத்தி

லட்சியக்கனவில் பறந்து கொண்டிருந்த
மனதை தட்டி எழுப்பி

கோபமும் அச்சமும் மனஉச்சத்தில் 
ஏறி இறங்கும் போது 
வீணாகும் ஆற்றலை 
புரிய வைத்து

எங்கெங்கோ தேடி அலைந்த 
மன அமைதியும், நிறைவையும்
இருக்குமிடம் சுட்டிக்காட்டி

தேடுதலின் தேவையின்மையையும்
ஆழ உணர்த்தி

அமைதியின்மையின் ஆணிவேரை
அப்புறப்படுத்தி

வாழ்வின் பொருளை 
உணரவைத்து

இப்படி ஒரு நிலை
என்னுளேயே இத்தனை காலம் இருந்ததை
எடுத்து அறிவித்த

தோல்விக்கு நன்றி.....