31 ஜனவரி, 2011

திருமண நாள் வாழ்த்து


 நீ என்னை
விரும்புவதற்காக மட்டும்
நான் உன்னை
விரும்பவில்லை
 எண்ணில்லாத அழகான
இனிமையான
தருணங்களால் என் வாழ்வை
நிறைப்பதற்காகவும்
கூட இல்லை
அன்பாய், இனிமையாய், பரிவாய்
இயல்பாகவே இருப்பதால்
என்னவளிடம் நான் எதிர்பார்த்த
அத்தனை குணங்களுடனும்
நீ நீயாகவே
இருப்பதால்
நான் உன்னை
மிகவும் நேசிக்கிறேன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக