30 மார்ச், 2010

தெளிவு

புத்தகத்தை
முகத்தின் மேல்
கவிழ்த்தபடி
இரவு உறக்கம்

கண் பார்க்கும்
தூரம் வரை
ஏதுமில்லை
ஒரே ஒளி
வெள்ளம்

தூரத்தில்
ஒரு பலகை
அதன் மீது சில
எழுத்துக்கள்

"இதுவரை
 நீங்கள்
என்னவெல்லாம்
எப்படியெல்லாம்
ஆகவேண்டும்
என
நினைத்திருந்த்தீர்களோ
அதுவெல்லாம்
இந்த பலகையை
கடந்தவுடன்
பலிக்கும்"

எப்படி ஆகவேண்டும்
என்று
நினைத்ததை விட
எதுவெல்லாம்
வேண்டாம்
என்று
நினைத்தது
அல்லவா
அதிகம்....
அதுவெல்லாம்
பலித்து விட்டால்......

திகீர் என்றது
திரும்பி விட்டேன்...

இனியாவது என்ன
வேண்டும்
என்பதை
நினைக்கவேண்டும்....
முடிவு செய்தபடி..

ஏதாவது நினைத்து
கவலை கொள்வதையே
பழக்கமாய்
உள்ளவர்கள்
கண்டிப்பாய்
படிக்க வேண்டிய
புத்தகம் இது.
(Excuse me your life is waiting - Lynn Grabhorn)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக