9 பிப்ரவரி, 2010

மாம்போ

என் செல்ல மகனின் (இரண்டு வயது)
புதிய கண்டுபிடிப்பு
அம்மா இது கார் மாம்போ....
மாம்போ....... மாம்போ.......
அது அது அது மம்மி மீ
அது மாம்போ.....
டீனோ மாம்போ ...
டீ மாம்போ .....
அது என்னடா மாம்பூ?
மம்மி அது ....... மாம்போ.
கடவுளே இவனை சீக்கிரம்
தெளிவாக பேச வையேன்....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக