20 பிப்ரவரி, 2010

விடாமுயற்சி

எத்தனை கதவுகள்

மூடினால் என்ன?

உனக்காகவே

திறப்பதற்கென

ஒரு கதவு எங்கோ .....

தேடு தேடு

உன் வேலை

அதுமட்டும் தான்

வாழ்த்துக்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக