27 ஜனவரி, 2011

என்னுள் எத்தனை மாற்றங்கள்?


மூன்றுக்கு அடுத்த
பரிமாணம்
உணர்ந்து பார்த்து
விட
முக்காலமும் முயற்சி
நேற்று என்பது
இனியில்லை
நாளை என்பது
எப்போதும் நாளையே
நாளை என்பது
இன்றாகும் போதே
நாம் அதில்
வாழ்ந்திருப்போம்
இன்றில் இப்போதில்
வாழக் கற்றுக்கொண்டால்
வாழ்க்கையை
அள்ளிப்பருகலாம்
விண்னை
மட்டுமே ரசித்த
வெளிச்சத்தை
மட்டுமே ரசித்த
மலர்களை
மட்டுமே ரசித்த
அழகை
மட்டுமே ரசித்து
உவகை கொண்ட உள்ளம்
இப்போது
மண்ணையும்
இருளையும்
முட்களையும்
விருப்பத்தையும்
விருப்பமின்மையையும் கூட
அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு
கொண்டாட
ஆரம்பித்ததென்ன?
என்னுள்
எத்தனை எத்தனை மாற்றங்கள்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக