26 ஜனவரி, 2010

இதழ்கள்

மென்மை
அழுத்தமான நிறம்
குவிந்திருக்கும் போதும் அழகு
மலர்ந்திருக்கும் போதும் அழகு
நாளெல்லாம் பார்த்துக்கொண்டெ
இருக்கலாம்
கைளிலும் அள்ளிச்செல்லலாம்
போகும் வழியெல்லாம்
நிறைந்திருந்தாலும்
காதலியே உன் முகத்தில்
இருக்கும் இதழ்களை
பார்த்து எத்தனை
போட்டியும் பொறாமையும்
அவற்றுக்கு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக