27 ஜனவரி, 2010

முயற்சி

முயற்சி செய்வதும்
தோற்பதும்
ஏன் வெல்வதும் கூட
மிகச்சாதாரணம் தான்
அவை மற்றவர்களுக்கு
நிகழும்போது

முயற்சி செய்வதும்
தோற்பதும்
இடியாய் இறங்கும்
நமக்கு எனும் போது

நீ தனித்தீவில்லை
தோல்வியின் விளிம்பில்
திசை தடுமாறி நிற்க

இன்று வென்றவர்
கதை அநேகம்
அவர்கள் தழுவிய
தோல்விகள் ஏகம்

முயல்வதும்
வெல்லும் வரை

அயராது முயல்வதுமே

வெற்றிக்கு விலாசம்

உன்னைத் தயார் செய்
வெல்வதற்கு
மனதையும்
அறிவையும்
உடலையும்
ஆன்மாவையும்
தயார் செய்

தனி ஒரு செல்லாக இருந்து
கருவறையில் வளர்ந்து
பின் பிறந்து
ஒரே வருடத்தில்
குப்புற படுத்து
மண்டி போடு
கை ஊன்றி
கால் பதித்து
தட்டு தடுமாறி நடந்து
பின் நன்றாகவும் நடந்து
பேசவும் கற்றுக்கொண்டு .....

உனக்கா முயற்சியில்லை?

எழு மனந்தளராதே
இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான்
வெற்றியை நெருங்க

வெற்றி உனக்கே!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக