25 ஜூன், 2010

நான் அப்படியே சாப்பிடுவேன்...

எப்ப கேக் தயாராகுறது?
எப்ப சாப்பிடுறது?
நான் அப்படியே சாப்பிடுவேன்.

4 கருத்துகள்: