25 மே, 2010

எண்ணித்துணிக கருமம்

எண்ணித்துணிக கருமம் துணிந்தபின்
யாரிடமும் சொல்லாமை நலம்.

செய்யமுடியலன்னா கூட யாரும் திட்டமுடியாது பாருங்க!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக